Jazyková akadémia VŠM
V tejto sekcií sa nachádzajú online aktivity a podporné materiály pre jazykové kurzy akadémie VŠM.
Do predmetov jazykovej akadémie sa udeľuje prístup len na základe platnej prihlášky (k dispozícií na oficiálnych stránkach VŠM), samo-zapísanie študenta nie je možné!

  • Cieľom kurzu je dosiahnuť všeobecné komunikačné znalosti anglického jazyka. Po absolvovaní celého programu budú študenti schopní plynule komunikovať v anglickom jazyku, a to písomne i ústne. Naučia sa správne používať gramatiku, čítať články v novinách a časopisoch, rozumieť programom v rozhlase i televízii, písať listy, články alebo eseje a získajú slovnú zásobu potrebnú pre každodennú konverzáciu, cestovanie, prácu, atď..
  • Cieľom kurzu je dosiahnuť komunikačné zručnosti ruského jazyka s použitím správnej gramatiky. Po absolvovaní celého programu budú študenti schopní plynule komunikovať v ruskom jazyku, a to písomne i ústne. Naučia sa správne používať gramatiku, čítať články v novinách a časopisoch, rozumieť programom v rozhlase i televízii, písať listy, alebo eseje a získajú slovnú zásobu potrebnú pre každodennú konverzáciu, prácu, cestovanie, atď.. Pri verzii Basic Business je bežná náplň hodiny obohatená obchodným jazykom, biznis výrazmi a frázami, pre potreby komunikácie vo vašom zamestnaní.