Upozornenie!

Kategória DSM je neoficiálnou sekciou, v rámci ktorej si pedagógovia (diplomoví poradcovia) zriaďujú svoje Moodle priečinky z vlastnej iniciatívy. Moodle ako platforma sa pre účely seminárov oficiálne nepoužíva, pokiaľ ste tu teda nenašli svoj predmet alebo svojho aktuálneho vyučujúceho, nebola požiadavka na prípravu takéhoto kurzu z jeho / jej strany predložená. Nejedná sa o technický ani administratívny problém.


  • Kurz je určený pre ľahšiu administráciu práce so študentmi pri návrhu a tvorbe diplomových projektov (seminár A) a diplomových prác (seminár B). Nemá presné časové vymedzenie.

    Jeho obsah a štruktúra je vo fáze rozpracovania...


Helpdesk: Peter Fraňa, pfrana@vsm.sk ; Miroslav Slivka, mslivka@vsm.sk
Vysoká škola manažmentu © 2016 Všetky práva vyhradené.